Sture Enablr - Eventfolk sökes | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

Vi lanserar Sture Enablr - Plattform för eventfolk

Pandemin har slagit hårt mot vår bransch och tyvärr har många etablerade eventaktörer tvingats att säga upp skicklig och omtyckt personal – kompetenser som hjälpt att knuffa vår branschs utveckling framåt och behövs framgent för att säkerställa en hög nivå på expodesign & events. Vår satsning ger personer med viktiga kundrelationer, men otillräckliga resurser, möjlighet att arbeta med stora eventproduktioner.

Eventköpare kan även fortsättningsvis arbeta med duktiga leverantörer som man har ett personligt förtroende för. Många etablerade eventaktörer är tvungna att säga upp skicklig och omtyckt personal. Vi hoppas att ett stort antal av de skickliga människor som just nu har lite extra tid törs ta steget och skaffa en F-skattsedel. Personliga kontakter är oerhört viktiga i vår bransch, där leveranssäkerheten måste ligga på 100%.

Vi ser många skickliga eventarbetare stå utan jobb, det gör ordentligt ont. Många känner vi personligen från långa nära samarbeten. Man undrar ju vad det kommer att göra med vår bransch på sikt, att behovet för eventtjänster kommer att komma tillbaka, det är vi övertygade om. Då behövs det fler skickliga aktörer som kan leverera.

Med våra mobila exponeringskoncept kan ni möta er marknad och målgrupper direkt på deras egen hemmaplan.
Koncepten väcker uppmärksamhet, stärker era relationer, och mötena kan dessutom ske under säkra former efter rådande direktiv.
Vald modul anpassas unikt efter just ert syfte: försäljning, utbildning, kampanj, exponering av varumärke etc.

 

Stora kunder kan inte köpa tjänster av små nystartade företag, risken blir allt för stor. Vår idé med Sture Enablr: Vi står för genomförandet och den ekonomiska tryggheten. Nystartade företag kan erbjuda och få betalt för sin redan etablerade kompetens, kontakt och tid via Enablr, som står för resursstyrka och ekonomisk garant. Vi möjliggör därmed för kunder att arbeta med sina kända kontakter, och nystartade företagare att kunna ta sig an de stora projekt man besitter kunskap att genomföra i form av projekt och kundägare. De som väljer att samarbeta med Enablr blir på inget sätt bundna till vidare åtaganden, motprestationen består i att Sture är leverantör i de aktuella projekten.

Alla resurser hos Sture står till förfogande

Tror vi på idén så är vi ett kostnadsfritt bollplank i pitchförfarandet. Vi hjälper till med visualiseringar och beräknar produktionskostnader. Betalt får vi om vi vinner projektet, som vi också får producera och bygga. Det nystartade företaget äger projektet och kunden, och tar betalt för sin tid.

Senaste nytt:
Läs vår pressrelease: STURE ENABLR 20-06-03
Eventeffect uppmärksammar satsningen: https://eventeffect.se/sture-vill-bli-mojliggorare-for-nya-eventforetagare/