Sture™ Enablr | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

VÄLKOMMEN TILL STURE ENABLR

[enejblär]; möjliggörare. Vi ger dig som har viktiga kundrelationer, men som saknar tillräckliga resurser, möjlighet att arbeta med stora eventproduktioner.

All den samlade branscherfarenhet som finns, alla idéer och alla kontakter, De skall inte gå till spillo.

Konceptet bygger på att du har ett projekt och en idé, vi står bakom dig och möjliggör ett genomförande på dina villkor. Det är ditt projekt, och din kund. Du kommer till oss, men du förbinder dig på inget sätt till framtida samarbete. Vår relation är baserat på framgången i projekt för projekt under din kontroll.

Du tjänar pengar på din kompetens och tid, vi på vår produktion. Kunden erbjuds dig + det som saknas, en trygg välbekant relation i kombination med en ekonomisk garant.

VI SÖKER DIG

Skicklig aktör med kompetens, drivkraft och kontakter till att genomföra riktigt roliga eventuppdrag, innehar F-skattsedel.

Du äger kunden, du äger projektet, du tar betalt för din tid.

DU FÅR STURE

Om vi tror på din idé så står alla våra resurser till ditt förfogande, redan på pitch-stadiet. Projektledare, konstruktörer och designers finns för att bolla, visualisera, offerera ch presentera din idé. Om du vill. Betalt får vi om du vinner din affär, då står vi för produktion och byggnation. Vi erbjuder styrka.

KUNDEN FÅR DET BÄSTA MÖJLIGA

Större projekt kräver stora resurser. Eventköpare vill känna ett personligt förtroende för sina leverantörer, dig, men kräver en ekonomisk garant, oss.

Du står för kundrelationen och projektet, vi erbjuder resurser och tyngd.

Vi är ditt team

Vi erbjuder kompetens inom de områden som du behöver, och genom hela projektet.
Du bestämmer själv vilka moment som vi skall stärka upp, förutom produktion och byggnation där vi ser oss som den självklara aktören. Du äger alltid projektet och kunden.

Tillsammans är vi Sture enablr!

Låter det intressant?
Ansök om att bli en Enablr redan idag:

Har du aktuella projekt och vill få kontakt direkt?
Kontakta någon av våra projektledare:

Per-Olof Sandberg

Senior Project Manager | VP

Robert Rönnlund

Project Manager | Designer | Special Projects

Henrik Hallgren

Project Manager

Senaste nytt:
Läs vår pressrelease: STURE ENABLR 20-06-03
Eventeffect uppmärksammar satsningen: https://eventeffect.se/sture-vill-bli-mojliggorare-for-nya-eventforetagare/