SVENSKA FÖNSTER - NORDBYGG | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

SVENSKA FÖNSTER - NORDBYGG

Svenska Fönster bjöd in sina besökare under rubriken: ”Träffa oss i skogen!”

Svenska Fönsters höga ambitionsnivå, förmåga att tänka utanför ramarna och tydliga mål tillsammans med kreativiteten och yrkesskickligheten hos Stures personal resulterade i den mest omtalade montern på Nordbygg 2018. Mystiken i Hälsinglands skogar, stämning och atmosfär blev ledord i designarbetet och bar budskapet om hållbarhet och råvarans ursprung.

Det krävdes stort mod att skapa en miljö som byggde på känsla och atmosfär; det gick inte att fullt ut visualisera i förväg. Okonventionella tekniska lösningar utmanade vår personals erfarenhet, kreativitet och yrkesskicklighet!

Här fanns (riktiga) träd, mossa, stenar och rinnande vatten. Över tallarnas trädkronor skiftade himlen. Fågelkvitter och en tydlig skogsdoft bidrog till den omtalade och uppskattade miljön bland stenar och ormbunkar, smaksinnet tilltalades med Hälsingetapas och grankottsmarmelad och reaktionerna från press, besökare och konkurrenter var överväldigande.

Montern vann dessutom i hela två klasser i den prestigefulla tävlingen Gyllene Hjulet 2019; Årets Expo och Årets hantverk.