BRÄDSTAPELN, AREIM | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

BRÄDSTAPELN, AREIM

Vårt uppdrag blev att skapa en utställning som presenterade projektet för allmänheten samt övriga intressenter.

Fastighetsförvaltare Areim påbörjade projekt Brädstapeln (f.d. Trygg Hansa-huset) med att bygga på en överdel på fastigheten samt övriga delar av kvarteret.

Utställningen designades för att ge intryck av en konstutställning där renderingar av projektet visades. Två intervjuer med bl.a. anlitad arkitekt visades med ljuddusch för att inte störa omgivningen. Den andra delen av utställningen bestod av en videoprojektion på en modell av fastigheten (extern partner) samt inrymde ett litet kafé.

Delar av projektet är genomförda medan själva påbyggnaden har fått reviderats men är fortfarande aktuellt, och vi har succesivt uppdaterat utställningen utifrån dessa förändringar.