ANDREAU WORLD, MÖBELMÄSSAN | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

ANDREAU WORLD, MÖBELMÄSSAN

Kärnan i Andreu Worlds filosofi är trä, det finns inget annat material som lika unikt, varmt och ädelt.

Träbearbetning är en filosofi för sig självt, det är ett sätt att förhålla sig till världen. Med tiden har dom försökt upprätthålla dessa egenskaper i alla sina konstruktioner, oavsett material och teknik som används.
Montern som verkligen andades filosofin gjorde sig väl synlig och levande genom obehandlad granplyfa. Värt att även nämnas i sammanhanget är att montern innehöll svenskt trä genomgående – hållbart och trendriktigt.