XYLEM, Nordbygg 2024 | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

XYLEM, Nordbygg 2024

NordbyggStockholmsmässan är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen, och besöktes denna gång av cirka 34 000 besökare.

På plats var Xylem, som är ett globalt vattenteknikföretag med kunder i över 150 länder. Genom innovativa lösningar och produkter löser dom såväl globala som lokala vattenutmaningar och optimerar vattenhantering; hur vatten används, bevaras och återanvänds i framtiden.

Montern låg optimalt placerad precis vid stora ingången i A-hallen och gjorde sig väl synlig genom sina signifikativa och lekfulla vågor hängande ovan montern. En öppen och överblickbar design med en stor social mötesplats i center, samt en stor LED-vägg för digitala budskap och långvägskommunikation.

Tack Xylem för nöjet att återigen skapa och etablera ert stilfulla och iögonfallande monterkoncept!