XYLEM, VATTEN 2023 | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

XYLEM, VATTEN 2023

På Vatten2023 på Svenska Mässan, Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp, samlas en unik blandning av aktörer inom segmentets alla delar; offentlig sektor, industri, drift och underhåll. 

På plats är Xylem, och dessutom med ett helt nytt mässkoncept som verkligen tar för sig i mässhallen. I ett synnerligen lekfullt spel mellan 2D och 3D återspeglas vattnets rörelse genom ljusgenomsläppande printat tyg, monterade i specialkonstruerade vågformade ramar hängande över montern – en effekt som inte bara stilfullt ramar in montern utan drar blickar till sig från samtliga delar av mässhallen.

På montergolvet samsas produkter och kategorier i ett genomtänkt flödesschema som snitslar publiken genom Xylems utbud och specialister.
Modernt, stilrent, skandinaviskt. Öppet och överblickbart, med behaglig färgskala och tydliga budskap. Allt uppställt i ett spännande, diagonalt formspråk med rundade moduler samt med en gigantisk integrerad LED-skärm i anslutning till den inbyggda kaffebaren.

Xylem är ett globalt vattenteknikföretag som samlats kring ett gemensamt syfte: att skapa innovativa lösningar för världens vattenutmaningar. Tyngdpunkten ligger på att utveckla nya tekniker som kan förbättra hur vatten används, bevaras, och återanvänds i framtiden.
Genom att hjälpa kunder i över 150 länder att optimera sin vatten- och resurshantering och säkra sin vattenförsörjning hjälper Xylem verkligen till att skapa en hållbar värld.