H22 PAVILJONG, HELSINGBORG | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

H22 PAVILJONG, HELSINGBORG

Idag öppnade H22 City Expo, en internationell stadsmässa i Helsingborg som pågår från den 30 maj till den 3 juli, och en pågående satsning på innovation och stadsutveckling. 

Med fokus på att skapa trivsamma, hälsosamma städer i samklang med naturen bjuder Helsingborg under 35 späckade dagar in världen att utforska nya vägar framåt för en hållbar stad, där livskvalitet står högst på listan. Upptäck hur innovation och samarbete kan bli en grogrund för allmänna lösningar till planetens stora utmaningar.

På plats likt en pärla vid sundet står en fantastisk paviljong uppställd signerad Fredric Benesch (In Praise of Shadows arkitekter) på beställning av Svenskt Trä/Swedish Wood och producerad samt etablerat av Sture, som dessutom är en stolt hållbarhetspartner. I pergolan visar möbelföretaget NOLA upp en av sina möbelgrupper i svenskt trä.

Paviljongen är helt producerad i trä, som har både kraft att binda koldioxid under hela sin livslängd, och är samtidigt ett material som gjort för att användas igen och bli till delar av nya projekt. Detta vill Svenskt Trä visa under H22.