Schönox Displayer | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

Schönox Displayer

SCHÖNOX är ett varumärke i bolaget Sika Sverige AB. Dom har ett brett sortiment av produkter, både för avjämning samt montering och fogning av keramiska plattor. Det omfattande sortimentet av kvalitetsprodukter är den främsta orsaken till att SCHÖNOX har nått en stark position på många marknader inom Europa.

På beställning har vi utformat och producerat displayer för en mängd olika produkter, bland annat för Schönox Balterra®, avsett för balkonger och terasser som ska tåla isande kyla och brännande sommarsol. Systemet dränerar bort vattnet som går in under keramiken och under vintern fryser så att plattorna släpper, s.k. frostsprängning. När solen sedan ligger på förångas delar av vattnet som finns i konstruktionen och tränger upp i fogarna som blir smutsiga, flammiga och kan få kalkutfällningar. Allt detta undviks genom att låta så lite vatten som möjligt stanna kvar i konstruktionen, genom Balterra®-systemet. Det är nämligen vattnet som ställer till problem.

Displayerna påvisar dom olika skikt som byggs upp, tillsammans med tydlig infografik som förklarar dom olika momenten. Displayerna används såväl i utbildningssyften som för resande säljare och är mycket uppskattade, dessutom stilrena och med ett professionellt uttryck.

Displayproduktion - ett av våra många kompetensområden!