Le Pavillon Hexagonal, Paris | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

Le Pavillon Hexagonal, Paris

På plats i trädgården på Svenska Institutet i Paris står Le Pavillon hexagonal, ett initiativ av Svenskt Trä och Sveriges Arkitekter. Paviljongen kommer att stå hela året ut, och symboliserar vänskap och samverkan samt belyser vikten av partnerskap för att nå dom globala klimatmålen.

Till paviljongen följer även utställningen Woodlife Sweden som påvisar materialet trä som möjliggörare i design- och byggnadsprojekt. Under september månad, den stora design- och modemånaden i Paris synliggörs även Swedish Design Movement med ett stort antal företag och varumärken, och detta i samband med att Svenska Institutet i Paris fyller hela 50 år.

Initiativet bakom Swedish Design Movement leds av Svenska institutet inom ramen för Designprogrammet i samarbete med Svensk Form, Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association, Trä- och Möbelföretagen, Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Västsverige, Business Sweden och Visit Sweden. Satsningen är en del av regeringens export- och investeringsstrategi och enar aktörer inom svensk design, mode och arkitektur som driver på för en hållbar omställning. Syftet är att sätta Sverige på den internationella designkartan, bidra till Sveriges klimatmål och öka synligheten för svenska hållbara företag.


Samverkanspartners i paviljongen:
Initiativtagare: Svenskt Trä/Swedish Wood och Sveriges Arkitekter

Gestaltning paviljong: IN PRAISE OF SHADOWS ARKITEKTUR AB (arkitekt), Ramboll (konstruktör), Mike England Timber Ltd (materialleverantör), OMG Plumbing (producent, detaljkonstruktion), Sture Exhibitions & Events (installatör)

Gestaltning bord och lampinstallation: Marie-Louise Hellgren HEARTEARTH LAB (Designer), Stolab Möbel AB (Möbelproducent), AB BR. WIGELLS STOLFABRIK (Bordsproducent), Fabric Forest (Tygproducent), ÖRSJÖ BELYSNING AB (Lampproducent)

Amitié, collaboration, partenariat!