Meet our Heroes - Christian Naess | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

Christian Naess, huvudansvarig för snickeriet på Sture sedan 2007 ger oss en inblick i produktionen och hans vardag.

Yrkesvalet föll sig för Christian naturligt genom familjens företag inom inredningssnickeri där större delen av uppväxten spenderades i produktion och alltid med ett verktyg i handen. Uppdragen omfattade restauranger, caféer och privata bostäder vilket gav ett brett spektrum av kompetenser, och en fingertoppskänsla för rumslig gestaltning. Att skolvalet sedan blev Hantverkslinjen med inriktning finsnickeri var en självklarhet, där praktiken var lagd hos Åmells möbler vilket gav ytterligare erfarenhet.

Stures breda produktionspark omfattar mängder av verktyg och maskiner, där Christian håller CNC-fräsen högst, ”..en maskin med obegränsade möjligheter, där enbart fantasin sätter gränserna”. När det kommer till materialval nämns MDF som en av favoriterna, ett mångsidigt och stabilt material tillverkat av träfibrer och spån som pressas samman under hårt tryck blandat med lim som får härda. Dessa två ihop används flitigt till att producera allt ifrån mässmontrar till inredning och möbler och displayer.

En av dom största utmaningarna i det dagliga arbetet är få ihop dom höga krav som han och hans kollegor ställer på sig själva när det kommer till att leverera hög kvalitet, många gånger med pressade deadlines, men som också ligger också i vår branschs natur.
”Det roligaste är att följa produktionsresan, från planering och konstruktion till tillverkning och leverans…” – ett moment där Christian oftast själv är med, och monterar den slutliga produkten.

”...jag gillar den kreativa biten i problemlösning som vi ibland ställs inför under en leverans, och den tillfredsställelsen man får när vi finner en väg framåt - det varierar arbetet!"

I snickeriet ackompanjeras han av sina kollegor Jonas Linder som är enormt duktig på specialsnickerier, och Fredrik Terek som speciellt hanterar mängdproduktion – ett oerhört sammansvetsat gäng med många års erfarenhet och som kompletterar varandra väldigt fint. Christian själv hanterar utöver nämnda färdigheter även planeringen och fördelar jobben och olika moment.

Arbetsgången varierar beroende på uppdrag men generellt lämnas koncept över från projektledare med en gemensam genomgång kring produktion, material, tekniska lösningar etc och som övergår i konstruktionsplanering, där även ansvarig montör inkluderas från start. Ett gediget underlag med samtliga ingående delar uppritade med instruktioner är en självklarhet, för att se och säkerställa ett fungerande koncept där alla parter är insatta i sina ansvar.
Från snickeriet går sedan ofta materialen till lackering eller målning, och i denna fas sker på nytt avstämning mellan produktion, projektledare och montör för kvalitetssäkring inför en effektiv montering och felfri leverans till beställare.

Bland Christians många favorituppdrag genom åren är det två som sticker ut lite extra. Bland annat ett monterkoncept åt Ericsson i London som genomfördes i tidig början av hans anställning, ”…då CNC-fräsen ännu inte hade investerats i vilket var en verkligt spännande utmaning” – En produktion med ingående stora delar trä i organiska former.

På senare år är det monterkoncepten åt Play’nGo, även dessa med leveranser i London med rejält omfattande storlekar och tvåvåningsbyggnationer, tekniska integrationer och med premiumfinish. Att få följa dessa produktioner från ax till limpa är något han sätter stor stolthet i.

”Vi är ett rejält sammansvetsat gäng, mellan såväl montörer och underleverantörer till produktion och projektledare till säljavdelning - ett team helt enkelt!”

Vid sidan om Sture ägnas tiden åt familjen med ett starkt intresse i att resa och upptäcka, samt åt inredning och trädgården vilket går hand i hand med yrkesvalet och att arbete fysiskt. Väldigt gärna vill Christian här även nämna fotbollen som är en stor del av livet, med hjärtat hemmahörande i DJURGÅRDEN (till vissa kollegors mindre förtjusning).

Christians personliga favoriter: