Meet our Heroes - Andreas Tenggren | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

Projektledarens roll är att simultant hantera projekt, produktion, kundrelation, leverantörer, intern kommunikation och att knyta samman allt till leverans på satt deadline. 

Detta kräver ett brett spektrum av färdigheter och kompetenser, något som Andreas Tenggren verkligen har, en av våra många skickliga projektledare på Sture.

Andreas bakgrund är lika delar praktisk erfarenhet genom anställning på snickerifabrik samt sin fars verkstad, som teoretisk med en gymnasial utbildning inriktning ekonomi/samhälle, B2B-Försäljning & Marknadsföring via IHM yrkeshögskola, samt studier på DBS (Dublin Business School) som resulterade i en kandidatexamen inom Business Management.

Sedan starten på Sture 2015 har Andreas skiftat position från säljavdelningen till projektledare. Tiden på sälj sammanfattar som han rolig och utmanande med många kontaktytor och relationsbyggande, lyhördhet och att identifiera behov och önskemål från beställare. Efter två år dök dock möjligheten till en projektledarroll upp och han hade börjat sakna det praktiska i kombination med att faktiskt följa hela processen; från pitch till produktion och leverans;

”..Nu är jag med från start till mål i projekten, får lära känna kunden mera på djupet, framförallt peta i detaljer, se slutresultatet växa fram och allt som oftast överträffa kundens förväntningar”

Att vara spindeln i nätet mellan kund, produktion och övriga avdelningar samt att få alla delar i projekten att dra åt samma håll, många gånger med pressade tidsramar och hårt satta budgetar, är något han gör mycket bra – samtidigt som upprätthåller ett högt engagemang och glädje i en gemensam målbild: ”- Målet är alltid att få kunden och mitt interna team att känna stolthet över att vara en del av Sture, när man på kvällen innan exempelvis en mässas start ser montern stå färdig.”

Flertalet av Andreas leveranser per år är monterkoncept, och han känner sig trygg i utmaningen att få ihop leverans oavsett storlek och komplexitet, men inredningar och showrooms tilltalar starkt och uppdragen börjar bli fler, där utmaningen många gånger även är något större. Denna typ av projekt ska stå längre tid, kanske till och med permanent, och ställer högre krav på finish och materialval, ”..även om de flesta av våra montrar skulle anses som permanent inredning av många” flikar Andreas in och skrattar.

På frågan över kreativa och minnesvärda uppdrag lyfter han ödmjukt först kollegors leveranser; Svenska Fönsters skog på Nordbygg-mässan, Play n Go’s två-vånings hi-tech monter på ICE i London –En sann lagspelare, sprunget ur största privata intresset hockey!
Personligen håller han uppdraget ”Hemma hos Morberg” på Formexmässan 2016 åt Bonnier Brands högt, som dessutom vann guld i Expo Awards i kategorin Bästa Design >50kvm. En monter som skulle andas genuin hemmamiljö, med stor vikt på storytelling, materialval och finish och där även Per Moberg själv bemannade montern, till stor belåtenhet och berömmande.

Många projekt har även tagit Andreas ut i världen, med Sture som stor aktör på utländska mässor med svenska varumärken som beställare – så sent som i januari skedde leverans på NRF-mässan i New York med överlämning till kund på plats.

Undantaget det senaste året med Covid-19 innehåller en vanlig vecka flertalet kundmöten och uppstart av olika projekt där mycket finns att bevaka; tekniska beställningar och kommunikation mot mässa och leverantörer. Snickeri och produktion ska planeras och schemaläggas, ritningar och grafiska beställningar ska granskas och beställas samt genomgångar i samtliga projekt med tillhörande packningar, logistik och montering tillsammans med våra montörer – en hel del att hålla reda på!

Utöver ovan uppgifter gäller det även att effektivt kunna hantera eventuella oförutsedda omständigheter, att konstant ha målbilden i fokus och vara lösningsorienterad;

”Allt går att lösa med starkt engagemang, ett jävlar anamma och ett team med exakt samma inställning! Tillsammans ser vi till att alltid leverera!”

För även om agendan på förhand kan se självklar ut så är alla projekt unika i sig och det kan alltid dyka upp omständigheter som påverkar olika delar av projekten. Men det är också det som får Andreas att konstant utvecklas och att fortsätta vara nyfiken.

Vi hoppas ni funnit denna djupdykning i en projektledares vardag intressant, en referens som även bottnar i Andreas andra stora intresse utöver hockey; nämligen dykning, något som han ägnar sig åt så ofta han bara kan.

Nedan ett urval av projekt som Andreas hanterat: