Allmän information om Covid-19 | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

Allmän information om Covid-19

 

Sture™ följer kontinuerligt myndigheternas uppdateringar angående den nya coronavirussjukdomen Covid-19.
Dessutom diskuterar vi frågan löpande med andra aktörer och branschförbund inom vår bransch såsom SES (Sponsrings och Eventsverige), Stockholmsmässan och UFI (The Global Association of the Exhibition Industry). Regeringen har beslutat att införa restriktioner för mässor och evenemang med fler än 50 deltagare i syfte att minska risken för spridning av Covid-19. Med anledning därav har flertalet mässor och events flyttat fram sina datum för genomförande till sommaren och hösten. Sture™ fortsätter dock som planerat med produktion, prefabricering, packning och emballering av bokade projekt så att dessa är klara när restriktioner lättas. Dessutom har vi flera pågående projekt som inte berörs av dessa omständigheter i samma utsträckning, såsom inredningar, showrooms, bygg/anläggning och displaymaterial. 

Vi värnar självklart om våra medarbetares säkerhet under denna tid. Personal som har möjlighet tillåts att arbeta från hemmet, på arbetsplatsen tillämpar vi social distansering, all personal med minsta tillstymmelse till symptom måste stanna hemma och  all personal har även fri tillgång till handsprit.  

Se mer information här:

https://www.stockholmsmassan.se/besokare/infor-ditt-besok/Covid-19
https://www.ufi.org/industry-resources/coronavirus/
https://ses.se/om-oss/fragor-och-svar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/