Andreu World, Möbelmässan 2020 | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

Andreu World, Möbelmässan

Kärnan i Andreu World’s filosofi är trä, det finns inget annat material som lika unikt, varmt och ädelt. Träbearbetning är en filosofi för sig självt, det är ett sätt att förhålla sig till världen.

Med tiden har Andreu World försökt upprätthålla dessa egenskaper i alla sina konstruktioner, oavsett material och teknik som används.

Montern som verkligen andas filosofin gör sig väl synlig och levande genom obehandlad granplyfa. Värt att även nämnas i sammanhanget är att det är svenskt trä genomgående, hållbart, starkt och trendriktigt.