TCS, Lidingöloppet | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

TCS, Lidingöloppet

Lidingöloppet har arrangerats varje år sedan 1965, och är idag världens största terränglopp samt ingår i En Svensk Klassiker.

Titelsponsorn TCS skapade under årets upplaga på en inspirationsportal där löparna passerade efter att ha hämtat ut sina startbevis.

I portalen bjöds dom på inspirerande fakta och statistik kring loppet, kunde dela sina erfarenheter, sin story och sitt mål via en 18kvm stor LED-vägg, samt erbjöds möjligheten att få sin bild tagen i ett fotobås med green screen. Där kunde de sedan själva välja mellan olika bakgrunder, exempelvis målgångsfotot för att på redan förhand visualisera den – en bra uppladdning med andra ord!

På uppdrag av LePacte AB, där Sture stod för konstruktion, produktion, etablering.