Siemens, Industri 4.0 | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

Siemens, Industri 4.0

Siemens – digitaliserad monterdesign

Industri 4.0 var ledordet när Siemens 2016 skulle medverka på Scanautomatic & Processteknik, för att visa sig som en ledare inom modern, digitaliserad tillverkningsindustri.

Besökarna fick ta del av en fiktiv produktionsprocess för att identifiera problem, vart flaskhalsar i produktionen kunde uppstå och därigenom skapa automationslösningar. Tekniken fanns redan integrerad i Volvos riktiga produktionsprocess, och med hjälp av en stor LED-skärm kunde nyfikna även ”scanna” den då nya Volvo V90n som stod uppställd i montern, för att i detalj se vilka lösningar som Siemens hjälpt till att skapa under tillverkningen.

Utöver detta gjorde sig Siemens rejält synliga i mässhallen genom ett stort takraster av LED, som visuellt band samman de olika stationerna, samt genom en stor jumbotron.
Totalt faktiskt hela 184 löpmeter LED och 159 ledpaneler synkade mot en mediaserver – Maffigt!

Nämnas i sammanhanget ska även att montern tog priset för ”Bästa Monterdesign” i klassen +100kvm på Swedish Exhibitions Design Awards.