Resurser | Sture Exhibitions & Events – Brand environments

Resurser

Marknadens bästa projektledare och designers, erfaren produktions- och montagepersonal samt Sveriges modernaste anläggning för mäss- och eventproduktion.

Sture™ är en riktig totalleverantör i ordets rätta bemärkelse. Vi är varken eventbyrå, mässbyrå, monterproducent, designföretag, inredningssnickeri, grafisk ateljé, monterbyggare eller logistikföretag. Vi är helt enkelt allting på samma gång.

Som totalleverantör kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar av högre kvalitet på ett sätt som renodlade byråer och konsulter inte kan. Designers, projektledare och produktion inom samma väggar resulterar i kortare kommunikationsvägar, bättre kvalitetssäkring och leveranstrygghet, bättre kontroll av miljöaspekter samt bättre övervakning av tidsplan. Våra resurser möjliggör även en helt annan flexibilitet i projektet för er som kund. Sista-minuten-ändringar, sena tilläggsbeställningar och annan support är typexempel på mertjänster som våra kunder sätter stort värde vid.

Lars-Erik Sandberg

Managing Director | CEO

Mats Svensson

Marketing Executive