Sture™ Expoguide: Mässa och monter | Sture Exhibitions & Events – Brand environments
 
1. Mässan – Strategi och förberedelser
2. Montern – Funktion, design och kommunikation
3. Marknadsföring – Aktiviteter, kampanjer och uppföljning
 
1. Mässan – Strategi och förberedelser
Mässan är en enastående plattform för marknadsföring, försäljning och för att skapa relationer.
Det personliga mötet har även blivit viktigare än någonsin – i ett allt mer digitaliserat landskap där konkurrensen snabbt adapterar och utmanar läggs grunden till långsiktig lojalitet mellan varumärke och kund ofta i en initierad personlig kontakt och i en relation till varumärkets image.
Mässan låter er paketera varumärke med marknadsföring för direkt exponering mot er marknad och målgrupp, som är där på faktisk premiss att samla information.
Det innebär ofta intensiva dagar, men är även kanske årets viktigaste säljaktivitet. Mässan är (rätt använt) ett möjligheternas verktyg som erbjuder er att;
– Skapa varumärkeskännedom och image
– Presentera produkter, erbjudande och nyheter
– Bevaka konkurrensen, inspireras och framtidsspana
– Skapa nya relationer och underhålla befintligt nätverk
– Rekrytera och intressera
– Involvera och sammansvetsa medarbetare samt avdelningar – Teambuilding!
För ett lyckat mässdeltagande är det flera aktiviteter som behöver samspela. Ledorden är planering och framförhållning – ge er själva och era partners rimlig tid att förbereda.
Kort checklista inför mässan – Definiera vad som ska göras och vem som är ansvarig för respektive aktivitet:
– Strategi för mässdeltagandet – målsättningar på kort och lång sikt.
– Mätbara mål och utmaningar – antal besökare, insamlade kontaktuppgifter, försäljning av mässerbjudande, genomförda möten i förhållanden till inbjudningar etc.
– Lista över key accounts, kunder och prospekts – uppvaktningstaktik och anpassat säljmaterial.
– Inbjudningar – förvänta er inte att publiken per automatik finns på plats, arbeta med er lista över kunder och prospekts och utforma riktade inbjudningar, använd eventuella fribiljetter och påbörja uppvaktningen långt innan mässans start.
– Mässmonter – Funktion, utformning, budskap, monterleverantör, kringaktiviteter, profilkläder etc. (detta avhandlas i kommande avsnitt).
– Bemanning och schema – rätt kompetens på rätt plats, se till att alla är pålästa och införstådda i sina roller samt det övergripande syftet. Schemalägg arbetspass och raster.
– Kommunikation – Intern- och extern kommunikationsplan – förbered material i form av artiklar, kampanjer, bilder och inlägg avsett för hemsida och sociala kanaler, branschmedia och press. Färdigt att portioneras ut inför, under och efter mässan och med rätt relevans.
– Aktivering – delta i paneldiskussioner, seminarier och föreläsningar. Ställ själva upp och dela med er av er expertis och erfarenhet för publik – ett utmärkt sätt att synas lite extra och förlänga räckvidden av varumärket!
– Uppföljningsarbete – vilka arbetar med att följa upp alla leads, bokade möten och påbörjade dialoger från mässan? – Det som över tid ska generera faktiska affärer!
 
Genom detta förarbete lämnas inget åt slumpen och ni optimerar era chanser för ett lyckat, stressfritt och roligt mässdeltagande – kanske träffar ni er hittills största affär via mässan!
Vi på Sture Exhibitions & Events är experter på allt som har med mässa att göra, med över 70 års erfarenhet av formatet.
Har ni frågor eller funderingar eller behöver hjälp kring någon av ovanstående punkter? Tveka inte att höra er för att förbehållslöst diskutera möjligheterna inför just Er nästa mässa!